धवलतीर्थ

Dhawal Teerth

1 km near Patanadevi temple The distance between Dhawalitirth is waterfalls when the footpath goes. The water views in the rainy season are certainly amazing. In this place, the Goddess was born in the Goddess of the Goddess Govindswami. According to the Godavari’s story, the Goddess became invincible in this place, many devotees of Goddess are invited to worship here after worshiping the goddess.

 

धवलतीर्थ

पाटणादेवी मंदिराजवळुन १ कि.मी. अंतरावर पायवाटेने गेल्यावर धवलतीर्थ हा धबधबा आहे. पावसाळ्यात उंचावरुन पडत असलेल्या पाण्याचे दृश्य खुपच मनमोहक असते. ह्याच ठिकाणी देवीचे आद्दउपासक गोविंदस्वामी यांना देवीचा साक्षात्कार झाला. देवीच्या पौराणीक कथेप्रमाणे देवी ह्याच ठिकाणी अदॄश्य झाली म्हणुनच आजही कुळाचारात अनेक भक्त पूजेसाठी येथे येवून देवीचे स्मरण करुन देवीचा तांदळा येथुनच घेवुन जातात.