Department of Wildlife – Patanadevi Parisar

Department of Wildlife – Patanadevi Parisar
Patnadevi campus has been added to Gautala Wildlife Sanctuary today. There are places like Tibet, Tadas, Wolfs, Rabbits, Foxes, Peacocks, Monkeys, Randukers and different types of Toxic and Dangerous snakes. The Forest Department has undertaken many works to protect these wild animals. A Nature Education Center has also been started for this area.

 

वन्यजीव विभाग-पाटणादेवी परिसर
पाटणादेवी परिसर आज गौताळा अभयारण्यात जोडला गेला आहे. त्या ठिकाणी बिबटे, तडस, लांडगे,ससे,कोल्हे,मोर, माकड, रानडुकर व वेगवेगळ्या प्रकारच्या विषारी व बिनविषारी सापांच्या जाती आहेत. ह्या सर्व वन्य प्राण्यांच्या संरक्षणासाठी वन विभागाने अनेक कामे हाती घेतलेले आहेत. तसेच येथील परिसराच्या माहितीसाठी एक निसर्ग शिक्षण केंद्र चालु केले आहे.